Teràpia de parella

Teràpia de parella

“No és l'amor el que sustenta una relació, és la manera de relacionar-se el que sustenta a l'amor”

Carmen Salinas Ruiz

Les relacions de parella travessen diferents etapes que requereixen capacitat d'adaptació per part de tots dos membres.
El suport professional pot aportar a la relació un nou punt de vista, que ens ensenyi a resoldre les dificultats que travessa la parella

El principal objectiu de la teràpia de parella és que cadascun dels membres de la parella aprengui noves habilitats que li permetin millorar la seva relació. La relació millorarà quan aprenguin a comunicar-se de manera correcta, a expressar els seus sentiments i a dialogar sobre els seus problemes d'una forma positiva i constructiva que els ajudi a trobar solucions.

Tractaments:

  • Millorar la comunicació i facilitar la presa de decisions en comú sobre aquells aspectes que afecten tots dos membres.
  • Ajudar a la parella en la superació de crisi, l'adaptació als canvis i a noves situacions personals.
  • Resoldre conflictes sobre temes com la convivència, l'educació dels fills, la continuïtat o la ruptura com a parella, etc.

Comparteix els meus pensaments pel món